1. INFORMACIÓ GENERAL
Donant compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa l’usuari que el domini www.visualdrums.com/ és propietat de l’empresa VISUAL DRUMS, les dades de la qual consten referides a continuació:

1. Denominació Social: VISUAL DRUMS de Neo M Artist.
2. Contacte: Per qualsevol consulta, vostès poden posar-se en contacte mitjançant l’adreça electrònica facilitada a la present web com a Contacte.

2. OBLIGACIONS DE L’USUARI I CONDICIONS D’ACCÉS
L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis de la present pàgina Web, de conformitat amb la legislació vigent i presents condicions generals.

VISUAL DRUMS podrà modificar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís els continguts de la present Web, sense que li sigui imputable per això cap responsabilitat.

VISUAL DRUMS no respondrà dels danys informàtics que poguessin derivar-se l’usuari a conseqüència de l’ús de la present Web i navegació a través d’aquesta, especialment a) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena a VISUAL DRUMS; b) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; c) ús indegut o inadequat de la pàgina Web; d) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els continguts i signes distintius de la present Web estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de VISUAL DRUMS i de tercers, quedant expressament prohibida la seva alteració, modificació, explotació o reproducció, distribució, comunicació pública sense l’autorització del titular/és del dret.

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts i/o elements als quals accedeixi a través del Lloc web per al seu propi ús i necessitats, i a no realitzar en cap cas una explotació comercial, directa o indirecta d’aquests.

4. ENLLAÇOS
Queda totalment prohibit establir enllaços o links amb la present pàgina Web sense el previ consentiment exprés de VISUAL DRUMS. Aquest consentiment, en qualsevol cas, no suposarà cap relació contractual, eximint-se VISUAL DRUMS de responsabilitats derivades de l’ús i/o contingut de pàgina Web enllaçada de titularitat aliena.

5. POLÍTICA DE PRIVACITAT
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’informa l’usuari que les dades personals enviades de manera voluntària a la nostra empresa o als nostres empleats mitjançant correu electrònic, seran inclosos en els fitxers titularitat de VISUAL DRUMS. El titular dels fitxers es compromet a tractar les dades rebudes amb absoluta confidencialitat, adoptant les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia conformement al que es preveu en la vigent legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal, responsabilitzant-se l’usuari que la veracitat de les dades facilitades. L’usuari accepta que les dades personals aportades siguin incorporats als esmentats fitxers automatitzats de VISUAL DRUMS., i consent de manera expressa i inequívoca el seu tractament destinat a poder atendre la seva consulta o requeriment, autoritzant, a tals efectes, l’enviament de comunicacions per qualsevol via, fins i tot mail, necessaris per a prestar el servei demandat, o en el seu cas, facilitar la informació sol·licitada. L’usuari o afectat podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, mitjançant escrit acompanyat de fotocòpia de DNI o un altre document que acrediti la seva identitat dirigit al titular del fitxer VISUAL DRUMS.

6. LEGISLACIÓ APLICABLE
Amb expressa renúncia del seu fur, VISUAL DRUMS i l’usuari acorden sotmetre qualsevol desavinença sobre la interpretació, compliment i validesa de les presents clàusules generals a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.