La història d’un bateria visual

visual drummer performing on led drums kit

Què és un “bateria visual”? Tot va començar el 2010, quan després d’involucrar-se en múltiples bandes i projectes musicals Neo M va decidir crear una nova experiència, la música del futur. L’objectiu era posar en escena un espectacle visual que permetés a la gent no només escoltar la música sinó realment veure-la.

Per a aquest propòsit, va posar en marxa la idea de crear un instrument capaç d’il·luminar-se al mateix temps que produïa sons i efectes, però a causa de la inexistència de la tecnologia necessària en aquells temps l’artista va haver d’esperar 7 anys per culminar el somni original. Va ser aleshores quan els avenços del software visual i la indústria led van arribar a la civilització occidental i van obrir noves oportunitats.

Simultàniament, els conceptes de visual dj, dj drums i bateria led van aparèixer de mà d’emprenedors com Michael Fish -àlias Afishal- i subsegüents còpies com The Stick Men Project, però això no va canviar l’essència original de Visual Drums: el nucli principal del projecte és crear una amalgama perfecta entre llum i ritme.